Home Material Looking เครื่องจักรมือสอง (Used machine) ขายเครนมือสอง 3.2 ตัน ชลบุรี

ขายเครนมือสอง 3.2 ตัน ชลบุรี

ครน เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญของการทำงานในโรงงาน เนื่องจากในโรงงานมักจะมีอุปกรณ์ วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักเกินกว่าพนักงานทั่วไปจะยก ย้าย หรือดำเนินการโดยลำพัง เครน จึงเป็นตัวช่วยให้กิจกรรมที่เกินกำลังของพนักงานจะทำได้ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การซื้อเครนต้องพิจารณาอะไรบ้าง สิ่งที่ควรจะต้องทราบคือ ขนาดกว้าง ของอาคารโรงงาน น้ำหนักสินค้าที่จะใช้ยกซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบเครนนั่นเองค่ะ   เมื่อมีข้อมูลโดยรวมพร้อมก็จะช่วยให้การพิจารณาซื้อเครนเห็นภาพชัดขึ้น

แล้วเครนมือสองล่ะจะนำมาใช้อย่างไรให้เหมาะสม?

ก็ไม่ยากค่ะ ถ้าขนาดกว้างของอาคารโรงงานเท่ากันก็จบ แต่หากขนาดต่างกัน ก็ควรจะปรับขนาดด้วยการเชื่อมตกแต่งให้สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักที่ต้องการนั่นเองค่ะ

เครนชุดนี้ ขนาดยาว 23 ม. กว้าง 750 ขนาด3.2 ตัน  มี 4 ราง  จึงสามารถจำไปปรับใช้ได้หลายลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว  หากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามสำหรับเครนชุดนี้ได้ที่ 086 9027240  Id line : bnongluck

S__1245284
S__1245283

รูปภาพ 4 (8)
รูปภาพ 5 (5)
S__1245282
S__1245280

NO COMMENTS

Leave a Reply