Home Job Opportunity

Job Opportunity

0 3201

แม้ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะมีอัตราว่างงานที่คิดว่าสูงแล้ว แต่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียนั้นมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่า ซึ่งประเทศไทยมีอันดับที่ต่ำรองจากเกาหลี และสิงคโปร์ตามลำดับ ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกประเทศในเอเชียประสบเหมือนกัน เพราะคุณสมบัติที่ทางบริษัทกำหนดไว้สูงเกินไป หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานมีอยู่ทั่วทวีปนั่นเอง โดยประเทศที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน หรือเกิดอุปสรรคในการคัดเลือกบุคลากรมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ เวียดนาม ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน ตามลำดับ ซึ่งมีเหตุผลที่เหมือนกัน...

0 4727

การหางานในปัจจุบันมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นค้นหาจาก website ที่ประกาศรับสมัครงาน ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ในประเทศหรือต่างประเทศ แต่หากจะมองหางานที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็จะต้องดูแหล่งที่ focus ด้วยค่ะ วันนี้จะพูดเว็บไซด์แห่งหนึ่งที่เป็นแหล่ง หางานในประเทศญี่ปุ่นกัน Recruitment Job in Japan  ค่ะ เว็บไซด์นี้คือ www.japanjobs77.com  เป็นการช่วยให้ หางานทำในประเทศญี่ปุ่น ง่ายขึ้น ก่อนอื่นให้ลงทะเบียนด้วย email ก่อนนะคะ เลือกใช้ email ที่เราเช็ค email อยู่เสมอ จะได้ไม่พลาดหากมีโอกาสดี ๆ ...

0 3288

การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ทำให้ภาคเอกชนต้องปรับเงินเดือนตาม เพื่อป้องกันการเลื่อมล้ำระหว่างการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อมีการปรับเงินเดือนขึ้นแล้ว หากยังรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานอาจทำให้รายได้ลดลงและรายจ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจึงเลือกที่จะรับพนักงานใหม่แต่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปเข้ามาทำงานแทน เพราะความคุ้มค่าระหว่างเม็ดเงินกับจำนวนงานที่ได้มีมากกว่านั้นเอง ซึ่งแผนการของบริษัทที่วางไว้นี้ทำให้ในบริษัทหลาย ๆ แห่งเกิดการขาดแคลนแรงงานขึ้นปัญหาผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ กำลังประสบปัญหานี้อย่างนั้น เพราะเด็กไทยที่จบใหม่ยังมีอีโก้ในการเลือกงานที่ตรงกับสายที่เรียนมา และงานฝ่ายผลิตเป็นงานที่หนักเกินกว่าเด็กไทยส่วนหนึ่งจะรับได้ แม้จะมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเข้ามาทดแทน แต่ไม่เพียงพอต่ออัตราการผลิตในแต่ละวัน และเป็นปัญหาต่อเนื่องในเรื่องของอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่...

0 2124

ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 จากการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ของอเด็คโก้ประจำปี 2556 พบว่าสายงานยอดนิยมที่เรียนแล้วมีตำแหน่งงานรอบรับยังเป็นสายวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี ธุรการ งานขาย และไอที นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่มีความชำนาญสายงานดังกล่าวสามารถหางานใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก ส่วนตลาดแรงงานมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค-บริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานธุรกิจก่อสารยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะจำนวนผู้ต้องการใช้นั้นมีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่อันดับต้น ๆ ในการเติบโตของปี 2556 แต่ติดอยู่ปัญหาคืออัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ ด้วยการปรับเงินเดือนสำหรับผู้จบระดับปริญญาตรีของงานข้าราชการที่...

0 33533

ทุกวันนี้แบบแผนชีวิตของคนในสังคมมักจะเริ่มตั้งแต่พยายามหาโรงเรียนดี ๆ ตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้จบคณะดี ๆ และวาดหวังที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากตัวเราเองแล้ว อีกปัจจัยสนับสนุนที่มิอาจจะมองข้ามได้คือ บริษัทจัดหางานทั้งหลาย หรือ Recruitment หรืออาจจะเรียกว่า Head hunter นั่นเอง เมื่อมีความต้องการ การตอบสนองก็ย่อมตามมาจนทำให้เกิด บริษัทจัดหางานในประเทศไทย (Recruitment list) หลายคนอาจจะถามว่า ถึงแม้จะไ่ม่มี บริษัทจัดหางานในประเทศไทย (Recruitment list)  ก็สามารถหางานได้เอง...