Home Material Looking

Material Looking

0 1427

เครนโรงงาน เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ต้องเคลื่อนย้ายสินค้า เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดเครน จะประกอบด้วย รอก เครน รางเครน เป็นต้น เพื่อให้ชุดเครนสามารถขับเคลื่อนวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมนั่นเองค่ะ เครนภายในโรงงาน รางเครนมักจะวางติดไว้กับตัวอาคาร โดยน้ำหนักยกของเครนจะมีหลายขนาดแล้วแต่ความต้องการ ส่วนใหญ่ โรงงานมักจะเลือกขนาดเครนตั้งแต่ เครน 2 ตัน, เครน...

0 1021

สีของเครื่องจักร เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่า หรือ Image ให้มี Value มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่่องจักรเก่าหรือใหม่ การทำสี พ่นสี ก็เป็นเรื่องจำเป็นทั้งสิ้น เพราะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานโลหะ และเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำสี ขั้นตอนนี้จึงเป็นกระบวนการท้ายๆ ที่สำคัญทีเดียวล่ะค่ะ เพราะลองจินตนาการว่ากว่าจะได้ชิ้นงานโลหะที่ได้รูปร่างตามที่ต้องการต้องลงทุนเรื่องวัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือขนาดไหน แต่หากมีถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำไม่ดีก็จบกันเลยล่ะค่ะ หากทำไม่ได้มาตรฐาน แน่นอนว่ากระทบเรื่องอายุหรือความคงทนของสีนั้น และหากทำไม่เรียบร้อยผิวก็จะออกมาไม่เนียน...

0 610

บริการรถตู้ VIP ให้เช่า ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไล่เรียงตั้งแต่ โรงงาน บริการรถตู้ VIP ให้เช่าจะมีบริการับส่งเช้า เย็น ล่วงเวลา หรือเป็นกะ ก็แล้วแต่โรงงาน  แต่นอกจากบริการเหล่านั้นแล้วว รถตู้ให้เช่ายังมีบริการเฉพาะกิจอีกหลายอย่าง เช่น 1. บริการรับส่งบุคคลทั่วไป พนักงานโรงงาน หรือการขนย้ายแรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นกรณีเฉพาะกิจไป 2. บริการสันทนาการต่าง ๆ เช่น...

0 927

เครน เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญของการทำงานในโรงงาน เนื่องจากในโรงงานมักจะมีอุปกรณ์ วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักเกินกว่าพนักงานทั่วไปจะยก ย้าย หรือดำเนินการโดยลำพัง เครน จึงเป็นตัวช่วยให้กิจกรรมที่เกินกำลังของพนักงานจะทำได้ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อเครนต้องพิจารณาอะไรบ้าง สิ่งที่ควรจะต้องทราบคือ ขนาดกว้าง ของอาคารโรงงาน น้ำหนักสินค้าที่จะใช้ยกซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบเครนนั่นเองค่ะ   เมื่อมีข้อมูลโดยรวมพร้อมก็จะช่วยให้การพิจารณาซื้อเครนเห็นภาพชัดขึ้น แล้วเครนมือสองล่ะจะนำมาใช้อย่างไรให้เหมาะสม? ก็ไม่ยากค่ะ ถ้าขนาดกว้างของอาคารโรงงานเท่ากันก็จบ แต่หากขนาดต่างกัน ก็ควรจะปรับขนาดด้วยการเชื่อมตกแต่งให้สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักที่ต้องการนั่นเองค่ะ เครนชุดนี้ ขนาดยาว 23 ม. กว้าง...

0 1350

เหล็ก ที่ใช้กันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างตามลักษณะการใช้งาน ทั้งเรื่องความแข็ง หรือความเปราะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนั้นการเลือก เกรดเหล็ก ให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่องจำเป็น ด้วยเหตุนี้จึงเกิด ตารางเปรียบเทียบเกรดเหล็กมาตรฐานขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ในแต่ละประเภทงาน ที่มีความต้องการแตกต่างกันตามคุณลักษณะของสินค้า การนำไปใช้ และอายุการใช้งาน มาตรฐานที่ใช้ ๆ กันมีอะไรบ้าง เทียบเคียงได้ดังนี้ค่ะ DIN JIS AISI UNI ASSAB BOHLER BUDERUS DAIDO HITACHI KOSHUHA ROCHLING นอกจากนี้ในการจัดจำหน่ายก็มีหลายผู้ผลิตหลายแหล่ง แต่ละรายก็สร้างมาตรฐานเฉพาะของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็น Brand ของตัวเอง แต่ถึงกระนั้น เมื่อนำมาเทียบเคียงทั้งหมดก็สามารถแบ่งตามมาตรฐานตามตารางต่อไปนี้ ตารางเปรียบเทียบเกรดเหล็ก เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานที่เทียบเคียงกันในแต่ละค่ายแล้วจะได้เห็นได้ว่าความต่างคือ...

0 695

ก๊าซฮีเลี่ยม (Helium) เป็นหนึ่งในก๊าซที่ได้จากธรรมชาติ แหล่ง ๆ ใหญ่นั้นจากทางอเมริกา ไทยจึงเป็นหนึ่งในปลายทางในการใช้ก๊าซฮีเลี่ยม โดยเมื่อปี 2011 ได้เกิดวิกฤต Helium shortage เนื่องจากต้นทางหรืออเมริกาหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี แต่แผนที่จะต้องเปิดดำเนินการช้ากว่าที่กำหนดไว้ จนทำให้เกิดการขาดแคลน ก๊าซฮีเลี่ยมไปทั่วโลก โดยไทยกระทบก่อนเพราะอยู่อีกซีกโลก จึงกระทบก่อนใคร   ใครใช้ก๊าซนี้บ้าง? ในภาคอุตสากรรมที่ใช้ก๊าซฮีเลี่ยมเป็นหลัก ก็เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับแอร์ เนื่องจากฮีเลี่ยมมีโมเลกุลเล็ก จึงเหมาะสมที่จะใช้ตรวจสอบ Leak test...

0 1107

ไทยเป็นหนึ่งประเทศไทยอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหลาย วัตถุดิบหนึ่งที่มักจะมีใช้เสมอคือ ก๊าซ ซึ่งอาจจะแยกย่อยเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ก๊าซอุตสาหกรรรม ก๊าซพิเศษ และก๊าซทางการแพทย์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายใน ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรในประเทศไทย ใครเป็นใครกันบ้าง? TIG (Thai industrial gas) ที่เป็นชื่อในอดีต หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Linde หรือ ลินเด้ (ประเทศไทย)...

video

0 1220

Fabrication เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะจากขนาดมาตรฐานที่ผลิตออกจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนรูปแบบเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ตัด แล้วนำมาเชื่อมประกอบให้ตรงกับแบบที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะ โดยลักษณะของงาน Fabrication มีหลากลายรูปแบบมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก มีตั้งแต่งานโครงหลังคา สำหรับอาคาร บ้านเรือน โรงงานทั่วไป  เหล็กที่ประกอบขึ้นเพื่อสำหรับเป็นโต๊ะทำงานในสายการผลิตของโรงงานต่าง ๆ ก็มักจะใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักทั้งสิ้น  นอกจากนี้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เหล็กก็ยังมีอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากเหล็ก เพียงแต่แยกย่อยไปตามประเภทของเหล็ก...

0 522

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะคนเมืองด้วยแล้วหันไปทางไหนก็ไฟฟ้า ยิ่งภาคอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงกันเลย ไฟฟ้าคือกลไกขับเคลื่อนโรงงานที่แหล่งรายได้สำคัญให้ทุกชีวิต   แต่กว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้กันสะดวกสบาย รู้หรือไม่ว่า เบื้องหลังการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กระจายไฟฟ้าไปยังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กัน ทีมงานต้องทำอะไรกันบ้าง   วันนี้เลยจะพาไปดูงาน ประตูหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าย่อย เชียงราย ตั้งแต่การขนส่ง เริ่มงานติดตั้ง จนออกมาเป็นประตูสำเร็จกันดีกว่าค่ะ   เตรียมการขนส่ง     เตรียมงานติดตั้ง และขั้นตอนการติดตั้ง         ดูแล้วไม่ง่่ายเลยใช้มั้ยล่ะค่ะ เนื่องจาก ประตูหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า จะมีความยาว จึงต้องพิถีพิถันตั้งแต่เรื่องการสร้าง การขนส่ง หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์่ที่ใช้สำหรับการขนส่งก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี เพราะเดินทางไกล...

0 968

ตอนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง Material shortage หรือของ short หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ Material shortage เช่น ฝ่ายขายอาจจะรับงานมาแล้วลืมแจ้งให้วางแผนผลิต พอจะผลิตจริงก็ไม่มีวัตถุดิบ คลังสินค้ามีสินค้าน้อยกว่าสต็อค ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน ขาดการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ใช้งานขอซื้อล่าช้า สอบราคาล่าช้า ระยะเวลารอสินค้านานกว่าปกติ การตั้อนการอนุมัติจัดซื้อสินค้าใช้เวลานาน  ไม่สอดคล้องกับการผลิต สินค้าไมได้คุณภาพ ผลิตสินค้าแล้วเสีย สินค้ารุ่นเดิมเลิกผลิต เปลี่ยน Model ใหม่...