Home Tags Posts tagged with "กฎใหม่ EU ตลาดเงิน เปิดช่องแบงก์ใหญ่"

กฎใหม่ EU ตลาดเงิน เปิดช่องแบงก์ใหญ่

This article is in

0 2621
นปี 2551 เป็นต้นมาทวีปยุโรปต้องประสบกับวิกฤตหนี้สิ้น ที่สร้างความวุ่นวายตั้งแต่ฝ่ายบริหารประเทศถึงประชาชนทั่วไป กลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ ยูอี ได้มีการพูดคุยในประเด็นการยกเครื่อง Read more [...]