Home Marketing ทำตลาดอย่างไรในยุคดิจิตอล?

ทำตลาดอย่างไรในยุคดิจิตอล?

This article is in

0 2838

ารตลาดในยุคดิจิตอล จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย พูดแบบนี้เกิดคำถามขึ้นทันทีเลยว่า แล้วทำอย่างไรกันล่ะ?

การตลาดยุคเก่ามักจะเน้นการทำตลาดแบบ Off line หรือ Face to face หรือการเข้าถึงตัวของลูกค้า จะด้วยใช้ความสัมพันธ์ในแวงวดคนรู้จัก เพื่อน ลูกค้าเก่า หรือใครก็ตามที่จะเป็นสื่อนำไปหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อขายสินค้าที่ต้องการ

แล้ววิธีการนี้ยังจำเป็นหรือไม่?

แน่นอนว่าจำเป็นโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เป็นงานเฉพาะทาง เน้นความสัมพันธ์ในแง่บุคคล หรือองค์กรเป็นหลัก เพื่อเปิดทางธุรกิจในลำดับต่อไป แต่หากเป็นสินค้าแฟชั่น อายุการใช้งานสั้น หรือสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว วิธีการแบบเดิมอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป ควรต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและธรุกิจ

แล้วจะพัฒนาไปสู่การทำตลาดในยุคดิจิตอลอย่างไร?

การจะเปิดช่องทางการตลาดดิจิตอล ผู้ประกอบการควรต้องเข้าใจแนวทาง และช่องทางก่อนว่า ต่างจากแบบเดิมอย่างไร ข้อดีคืออะไร เพื่อให้พัฒนาแบบถูกทิศทาง ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำตลาดแนวนี้อาจจะสื่อในหลาย ๆ รูปแบบอาทิเช่น

เว็บไซด์

  • ผู้ที่พัฒนาเว็บไซด์ต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อถึงลูกค้า
  • การดูแลเว็บไซด์ให้อยู่ในสถานะ Dynamic หรือมีความเคลื่่อนไหวอยู่เสมอ ด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับองค์กร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ
  • การสนับสนุนเว็บไซด์ด้วยการสร้างเว็บบอร์ดเพื่อให้เกิดการโต้ตอบสองทาง จากทั้งทางผู้ประกอบการและลูกค้า ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ส่งเสริมให้สถานะความเป็น Dynamic มีมากยิ่งขึ้น

Social network ต่าง ๆ  เช่น 

       Facebook

  • Social network จะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ดีในอีกหนึ่งช่องทาง ผลตอบรับเร็ว ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนนอกเหนือจากเว็บไซด์ที่เป็นช่องทางหลัก
  • ผู้ดูแลควรมีเทคนิคเฉพาะตัวในการนำเสนอ เพื่่อให้ผู้ที่เข้ามาชมรู้สึกเป็นกันเองและอยากเป็นผู้ติดตามอยู่เสมอ

       Youtube

  • เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสื่อสามารถด้วยสื่อนอกเหนือจากข้อความ เป็นช่องทางเสริมที่ลูกค้าดูได้จาก youtube และนำมาใช้งานต่อที่เว็บไซด์หลักได้อีกด้วยค่ะ

การปรับตัวการด้านตลาดเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก หากสังเกตให้ดีเคยมียักษ์ใหญ่ดังๆ สองสามค่ายที่เราน่าจะจดจำได้กันได้ดี ผู้ประกอบการไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ยังผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี เพียงแต่รู้ไม่เท่าทันยุคดิจิตอล ไม่ได้ปรับสินค้าให้เหมาะสมกับยุคสมัย เมื่่อสินค้าผลิตออกมา ถึงจะดี แต่ไม่เข้ากับยุคสมัย ประกอบการก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีในขณะที่สินค้าของตนเองเป็นดิจิตอล จึงเป็นการจบของธุรกิจด้วยเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะ เพียงแค่เราคิดว่าง่าย ๆ ว่า สินค้าทั้งหมดที่มีไม่มีอยากใครอยากซื้อ หรือเครื่องจักรที่เรามียังไม่พร้อมที่จะผลิตสินค้าที่ยุคสมัยต้องการแค่นี้ก็จบแล้วนะคะ ฝ่ายการตลาดจึงต้องรู้ทันตลาด และความรู้นั้นอาจจะไปช่วยเสริมฝ่ายผลิตเพื่อปรับตัวให้ทันการณ์อีกด้วยค่ะ

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของตนเองด้วยนะคะ ล้ำยุคไปก็อาจจะเจ็บตัวได้เช่นกันค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply