Home Purchasing Inside Supplier source การทำสี พ่นสี เครื่องจักรเก่า เครื่องจักรใหม่

การทำสี พ่นสี เครื่องจักรเก่า เครื่องจักรใหม่

สีของเครื่องจักร เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่า หรือ Image ให้มี Value มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่่องจักรเก่าหรือใหม่ การทำสี พ่นสี ก็เป็นเรื่องจำเป็นทั้งสิ้น เพราะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานโลหะ และเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำสี ขั้นตอนนี้จึงเป็นกระบวนการท้ายๆ ที่สำคัญทีเดียวล่ะค่ะ เพราะลองจินตนาการว่ากว่าจะได้ชิ้นงานโลหะที่ได้รูปร่างตามที่ต้องการต้องลงทุนเรื่องวัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือขนาดไหน แต่หากมีถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำไม่ดีก็จบกันเลยล่ะค่ะ หากทำไม่ได้มาตรฐาน แน่นอนว่ากระทบเรื่องอายุหรือความคงทนของสีนั้น และหากทำไม่เรียบร้อยผิวก็จะออกมาไม่เนียน พูดง่าย ๆ ว่าเป็นงานโชว์กันก็ว่าได้สำหรับงานทำสี ทำดีก็ผลงานดีรวมทั้งทีม แต่หากทำไม่ดีเมื่อไหร่ก็ไปทั้งทีมเช่นกัน ถ้าจะเปรียบเทียบคล้าย ๆ กับงานชุบ หากเรานำไปชุบแล้วโรงชุบเจาะรูหรือเก็บผิวไม่เรียบร้อย ผลที่ออกมาก็จะกระดำกระด่าง ไม่สม่ำเสมอ จะลดมูลค่าของงาน machine ในทันที และเป็นเรื่องจิตวิทยาอย่างมาก เพราะลูกค้าจะเกิด bad impression แทนที่จะเกิด first impression เมื่อเห็นชิ้นงาน หากชิ้นงานเรียบร้อยอะไรดีไปก่อนแล้ว ดังนั้น อย่าละเลยกันทีเดียวนะคะ สำหรับงานทำสี

สำหรับการทำสี เครื่องจักรเก่า หรือเครื่องจักรมือสองที่อาจจะต้องการยืดอายุการใช้งานให้สภาพดูดี หรือจะสร้างมูลค่าเพื่อขายให้ได้ราคาก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว และหากจะให้งานออกมาดี  ก็ต้องไล่เรียงตั้งแต่การทำความสะอาดชิ้นงานแต่ละชิ้นให้พร้อมที่จะเริ่มกระบวนการทำสีใหม่ ส่วนเวลาในการทำนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเครื่องแต่ละประเภท

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่า เครื่องใหม่ อยากให้ลูกค้าให้ความสำคัญกับข้นตอนการทำงาน และให้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ประเด็นนี้สำคัญนะคะ เพราะบางครั้งกระบวนทำสีหากเร่งมากเกินไปอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้ค่ะ

ตัวอย่างผลงานบางส่วนที่ทำไปสีไปแล้วนะคะ และหากสนใจทำสี พ่่นสี ทั้งเครื่องจักรเก่า เครื่องจักร ทั้งในและนอกสถานที่สามารถติดต่อได้ที่ 086 9027240 ID line :bnongluck

DSCF7557
DSCF7564

NO COMMENTS

Leave a Reply