Home Purchasing Inside ปัญหาของธุรกิจก๊าซมีอะไรบ้าง?

ปัญหาของธุรกิจก๊าซมีอะไรบ้าง?

This article is in

0 2820

นการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ย่อมพบปัญหากันเป็นเรื่องปกติ วันนี้จะมาด้วยเรื่องของธุรกิจก๊าซ โดยเฉพาะ ก๊าซอุตสาหกรรม เขาพบเจอปัญหาอะไรกันบ้างในการประกอบธุรกิจ

จากกประสบการณ์ทำงานหลายๆ ที่ ไม่ว่าบริษัทเล็กใหญ่ขนาดไหน ปัญหาที่พบเหมือนกันหมดก็คือ ท่อหาย? ท่อที่ว่านี้คือ Cylinder เป็นท่อมาตรฐานที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย จึงเป็นปัญหาของทั้งผู้ขายและผู้ใช้ เนื่องจากผู้ขายต้องลงทุนซื้อท่อเพื่อมาให้บริการลูกค้า และจะมีสต็อคสำหรับหมุนเวียน ดังนั้นการลงทุนเรื่องท่อจึงเป็นภาระสำคัญของผู้ประกอบการขายก๊าซประเภทต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะ Cylinder  ในขณะเดียวกันผู้ใช้หรือลูกค้าก็มีความต้องการใช้ก๊าซอาจจะมีทั้งแบบ Bulk และ Cylinder แต่ส่วนหนึ่งของ Cylinder มักพบปัญหาเรื่องท่อหาย หรือตรวจแล้วไม่ครบ

ท่อหายไปไหน?

ถ้าวิเคราะห์จากระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม ช่องทางการหายมักเกิดจากผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาทำงานในโรงงาน โดยในการเข้ามาทำงานแต่ละครั้งอาจจะมีท่อก๊าซเข้ามาทำงานด้วย ดังนั้นตอนขาออกก็มักจะนำท่อก๊าซออกไปด้วย แต่ช่วงขาออกนี่แหละมักจะขาดการควบคุมที่ชัดเจนว่า ขาเข้านำอะไรเข้ามา แล้วขาออกควรจะนำอะไรออกไปบ้าง แล้วนำออกไปเกินหรือเปล่า

วิธีการป้องกันล่ะ?

ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าประเภทนี้ก็ต้องวางมาตรการเข้าออกของผู้รับเหมาหรือใครก็ตามที่เข้ามาทำงานในบริเวณโรงงาน หรือนำทีมงานออกไปนำภายนอกก็ต้องระมัดระวังคอยตรวจนับอยู่เสมอ เพื่อทำงานในเชิงรุก ป้องกันปัญหาไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหา นอกจากนี้การตรวจสอบปริมาณการใช้งานอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสอดส่องให้เห็นความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ก็เป็นมาตรการป้องปรามอีกทาหนึ่ง และควรหาผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการสืบคืนย้อนหลังอีกด้วย

ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดกับธุรกิจนี้ก็เช่น Forecast ที่ลูกค้าวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ไม่คุ้มทุนสำหรับผู้ขาย ปัญหานี้มักจะเกิดกับก๊าซที่เป็น Bulk พูดง่าย ๆ ว่าตอนลงทุนคิดว่าจะขายดี แต่ทำไปแล้วไม่ดีดังคาด ลงทุนเกินความจำเป็น ภาระจะตกไปอยู่กับผู้ขายก๊าซที่ลงทุนถัง ถึงแม้จะคิดว่าอยู่ในก๊าซ แต่ระยะยาวหากไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะสร้างปัญหาเรื่องราคากันในอนาคต เพราะทำแล้วขาดทุน หรือไม่คุ้มทุนผู้ขายก็อาจจะมีมาตรการอื่นมาแทนเช่น ขึ้นราคาเป็นต้น ส่วนผู้ซื้อก็ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นจากการวางแผนผิดพลาดนั่นเองค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply