Home Purchasing Inside ผ่าแผนธุรกิจน้ำ

ผ่าแผนธุรกิจน้ำ

This article is in

0 6989

เมื่อพูดถึงวงการน้ำดื่มในภาพใหญ่ อาจจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผู้ประกอบการรายเล็ก ระดับกลาง และระดับใหญ่ ขนาดที่ต่างกัน ทำให้เป้าหมายลูกค้า และการทำตลาดก็แตกต่างกันออกไป วันนี้เราเลยจะมา ผ่าแผนธุรกิจน้ำ    ให้ดูดังนี้ค่ะ

Drinking-water-market.pptx

ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะเน้นตลาดท้องถิ่นด้วยถังขาว หรือขวดขุ่น แบบเดิม ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตลาดกลุ่มนี้ขนาดจะแคบลงเรื่อย ๆ ลูกกค้าหลักจะเป็นร้านค้าเล็ก หรือในท้องถิ่นที่ห่างไกลที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมากนัก แต่ยังมุ่งเน้นเรื่องราคาถูกในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่มักจะทำกันเองในธุรกิจครอบครัว หรือใช้พนักงานจำนวนไม่มาก ยังเป็นเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ จุดอ่อนคือ ต้นทุนค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยโดยตรง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
ผู้ประกอบการขนาดกลาง เป็นกลุ่มที่มักจะพัฒนาและยกระดับจากธุรกิจครอบครัวขยับเข้าสู่ SME ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ โดยเปลี่ยนจากแบบถังขาวขุ่น หรือขวดขาวขุ่นมาเป็นถังใส ขวดใส หรือถ้วยเล็ก บางรายเริ่มปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เป้าหมายลูกค้าจะเป็นกลุ่มภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการระดับนี้หากสามารถปรับตัวไปตามกระแสความนิยมของตลาดและมีฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ทีเดียว
 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จะเน้น Mass production หรือกลุ่มลูกค้าในที่มีปริมาณการสั่งจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากเครื่องจักร หรือสายพานการผลิตถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นหลัก จุดแข็งคือ น้อยรายที่จะสามารถลงทุนในระดับสูงได้ หรือคู่แข่งขันก็จะมีน้อยรายนั่นเอง แต่ก็มีจุดอ่อนคือ margin หรือกำไรจะหน่วยจะต่ำ แต่เน้นปริมาณเพื่อมาชดเชย ดังนั้นผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะต้องรักษาระดับการผลิตให้คงจุดที่คุ้มทุนให้ได้เพื่อให้คุ้มค่ากับการเดินเครื่องจักรเหมือนอุตสาหกรรมทั่วไป

หลังดูการ ผ่าแผนธุรกิจน้ำ  กันไปแล้ว เพื่อน ๆ ได้อะไรบ้าง?

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า

ตลาดน้ำดื่่มมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า

หรือจัด segment กันค่อนข้างชัดเจน

 นอกจากนี้ผู้ประกอบควรจะต้องปรับตัว

ห้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั่นเอง

 

NO COMMENTS

Leave a Reply