Home Job Opportunity ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556

ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556

This article is in

0 3727

าพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 จากการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ของอเด็คโก้ประจำปี 2556 พบว่าสายงานยอดนิยมที่เรียนแล้วมีตำแหน่งงานรอบรับยังเป็นสายวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี ธุรการ งานขาย และไอที นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่มีความชำนาญสายงานดังกล่าวสามารถหางานใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก ส่วนตลาดแรงงานมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค-บริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานธุรกิจก่อสารยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะจำนวนผู้ต้องการใช้นั้นมีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่อันดับต้น ๆ ในการเติบโตของปี 2556

แต่ติดอยู่ปัญหาคืออัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ ด้วยการปรับเงินเดือนสำหรับผู้จบระดับปริญญาตรีของงานข้าราชการที่ 15,000 บาท ทำให้ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 แปรเปลี่ยนไป เช่น หน่วยงานเอกชนต้องปรับขึ้นตาม ต้องการคุณสมบัติผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น เพื่อชะลอการจ้างงานนั่นเอง แม้ธุรกิจงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่าง ๆ ในบ้านเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะการเติบโตไม่ได้ทะยานสูงแต่ค่อย ๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองของประเทศไทย ทำให้การเติบโตชะลอตัวลง แต่ยังมีสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการแรงงานจากนักศึกษาจบใหม่ เพียงว่าพวกเขาเลือกจะสมัครในสายงานที่ชื่นชอบ หรือเลือกเป็นนายตัวเองโดยการเปิดธุรกิจส่วนตัวเพราะค่าตอบแทนที่สูงกว่า

Leader

หากสถานประกอบการยังเปิดโอกาสให้ผู้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าให้โอกาสนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเริ่มงานแล้ว อัตราการว่างงานและอัตราการขาดแคลนแรงงานต้องสูสีกันต่อไปเรื่อย ๆ

โดยสรุป ภาพรวมตลาดแรงงานประเทศไทยปี 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงานคือ การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ทำให้ภาคเอกชนต้องปรับเงินเดือนตามไปด้วย และแรงงานใหม่ที่หางานไม่ได้หรือต้องการอิสระในการทำงานจึงหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า หากภาวะเศรษฐกิจทุกด้านได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และการว่างงานน่าจะลดความรุนแรงลง และอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ก็จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้น เพราะมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ และธุรกิจภาพร่วมของประเทศก็จะเติบโตอย่างชัดเจน

งานกับเงินต้องสมดุลกัน

คงไม่มีนักธุรกิจที่ไหนยอมจ่ายเกินความสามารถเป็นแน่

 ขอบคุณข้อมูลจาก ACEDDO Group thailand

NO COMMENTS

Leave a Reply