Home Material Looking เครื่องจักรมือสอง (Used machine) รับติดตั้งเครื่องจักร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

รับติดตั้งเครื่องจักร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

ว่าด้วยเรื่องของเครื่องจักร ล้วนเป็นงานถนัดทั้งนั้นค่ะ ตั้งแต่การขนย้าย การ load สินค้าเข้าตู้ หรือจะเป็นการ unload หรือนำสินค้าออกจากตู้  พอนำออกมาแล้วต้องมาถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรกันแล้วล่ะค่ะ  นอกจากเรื่องถนัดทั้งหลายที่ว่ามาแล้ว ต่อไปจะว่าด้วยเรื่องของการให้บริการ รับติดตั้งเครื่องจักร กันนะคะ

3d cargo container with hook isolated on white

 

การติดตั้งเครื่องจักรอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

1. ซื้อเครื่องใหม่จากในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งผู้ขายมักจะรวมเรื่องการติดตั้งไว้แล้ว เพียงแต่ผู้ซื้อหรือเจ้าของโรงงานจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อม ตั้งแต่ ขนาดของพื้นที่ในการติดตั้ง ระบบน้ำ ลม ไฟ ปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการรอไว้ เมื่อเครื่องจักรมา ผู้ขายติดตั้งก็แค่เสียบสายต่อใช้งานเท่านั้นเอง ผู้ขายก็จะสามารถทดสอบเครื่องให้กับผู้ซื้อได้ แต่ก็ควรระมัดระวังให้ดีเพราะช่วงที่มีการ connect หากเกิดความผิดพลาด ความเสียหายอาจจะเกิดกับเครื่องจักรได้ ดังนั้นการเลือกคนทำงานก็สำคัญยิ่ง ระบบ safety ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใส่ใจด้วยเช่นกันค่ะ

2. เครื่องจักรมือสอง กรณีนี้แล้วแต่ตกลงกันว่าจะเป็นหน้าที่ใคร เพราะเกี่ยวกับเรื่องราคาและข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใคร เรายินดีให้บริการ รับติดตั้งเครื่องจักร ทั้งนั้น  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086 9027240

NO COMMENTS

Leave a Reply