Home Consulting การออกแบบ รับผลิต Dolly, Rack, Pallet, ลังพับได้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป

การออกแบบ รับผลิต Dolly, Rack, Pallet, ลังพับได้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป

This article is in

0 4837

Dolly, Rack, Pallet, ลังพับได้ เพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริษัท หรือ supplier ใช้สำหรับส่งสินค้าให้ลูกค้า ด้วยลักษณะของ returnable packaging หรือหมุนเวียนการใช้ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความต้องการ Part งานลักษณะต่าง ๆ ทั้งโลหะ พลาสติก หรือ spare part ก็ตาม เมื่อความต้องการใช้งาน ปริมาณ ความถี่ในการใช้งานมีสูง การออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก จึงเป็นที่มาของการ Design packaging ให้เหมาะสมกับ Part ที่จะใช้งาน น้ำหนักที่บรรจุก็ต้องสอดคล้องการกติการของภาคอุตสาหกรรม เพื่่อไม่ไปกระทบเรื่องของแรงงาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กระบวนการ logistic บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาสรุปภาพรวมกันอีกรอบนะคะว่า การ design packaging มีปัจจัยที่ควรต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง

  • Critical point หรือจุดที่เปราะบางของชิ้นงานควรจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อออกแบบจุด support ให้เหมาะเป็นการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือปฏิบัติงาน
  • น้ำหนักชิ้นงาน จำนวนบรรจุ ลักษณะการวางชิ้นงาน
  • ลักษณะการใช้งานภายในและภายนอกบริษัท ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ Pallet ที่จะต้องใช้ร่วม ลักษณะการเคลื่อนย้าย
  • ปริมาณการใช้ ความถี่ ข้อนี้อาจจะช่วยลูกค้าลดต้นทุนหากจะต้องมีการสร้าง mold ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักที่ไม่ควรละเลยเพื่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่ดี ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อออกแบบเสร็จปัจจุบันมีโปรแกรมที่เอื้อต่อการทดสอบให้เห็นภาพการใช้งานในระดับหนึ่ง หรือการทำ Simulation นั่นเองค่ะ เป็นการนำเอาเรื่อง CAE มาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำลองการใช้งานที่เงื่อนไขที่ต้องการ วัสดุที่เลือกใช้ สร้างภาพเสมือนจริงก่อนเริ่มผลิตจริงกันได้เลยค่ะ ข้อดีของการนำเทคโนโลนีเหล่านี้มาใช้คือลดเรื่องความเสียหายที่จะตามมา ที่อธิบายเช่นไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะ 100% หมด แต่ทิศทางหลังทดสอจะชัดเจนมากช่วยให้เราลดความเสี่ยงหลัก ๆ ออกไปได้เลย

หากเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ใช่แคเ่พียงออกแบบเก่ง ออกแบบเป็น การนำเทคโนโลยีมาให้เป็นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ไม่ควรละเลย ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล นี่คือมาตรการที่ลดต้นทุน ลดความเสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยหลักการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นั้นเองค่ะ

สนใจบริการออกแบบหรือรับคำปรึกษาได้ที่ 086 9027240 Line :bnongluck

NO COMMENTS

Leave a Reply