Home Purchasing Inside Supplier source การออกแบบ Rack รับทำ Rack ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และทั่วประเทศ

การออกแบบ Rack รับทำ Rack ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และทั่วประเทศ

This article is in

0 5604

Rack เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายผลิต และ warehouse ที่จะช่วยนำพาสินค้าเข้าสู่กระบวนการจัดส่ง หรือ Logistic เมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็ย่อมต้องมีบรรจุภัณฑ์   โดย Rack อาจจะถูกใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ถ้างานชิ้นเล็ก ก็จะมีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กบรรจุเรียบร้อยแล้ว จึงบรรจุลง Rack อีกครั้งเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่ง  หรืออีกลักษณะคือเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ต้องแบบเป็น Rack เพื่อใส่ Part ชิ้นใหญ่ให้เหมาะสมเลย ดังนั้นการออกแบบจึงขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า ลักษณะชิ้นงาน การจัดส่ง การจัดเก็บ งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดเก็บ

เห็นมั้ยล่ะค่ะ ว่ามีต้องหลายปัจจัยในการออกแบบหรือเลือกใช้ Rack ให้เหมาะสม คุ้มค่ากับการใช้งาน อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะต้องมีขนย้ายชิ้นส่วนเป็นจำนวนมาก มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือที่เรียกกันว่า returnable packaging  หรืออุตสาหกรรมที่ต้องขนสินค้าเป็นปริมาณมากก็ได้ใช้เช่นกันค่ะ

เราให้บริการตั้งแต่การออกแบบ Rack  การรับทำ Rack และหากลูกค้าต้องการให้ Simulation เพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงก็มีบริการเช่นกันค่ะ  สนใจติดต่อสอบถามเพื่อใช้บริการได้ที่ 086 9027240  ID Line : bnongluck

มาดูตัวอย่างการออกแบบกันนะคะ

S__11190438
S__9789514

NO COMMENTS

Leave a Reply