Home Consulting ที่ปรึกษาปัญหาต้นทุนการผลิต การสูญเสียจากการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ

ที่ปรึกษาปัญหาต้นทุนการผลิต การสูญเสียจากการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ

This article is in

0 4825

Cost หรือต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ ล้วนเป็นสาระสำคัญหลักของธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนเป็นส่วนของต้นน้ำ หากต้นทุนทางธุรกิจสูง อันอาจจะมีปัญจัยต่าง ๆ เช่น

  • ต้นทุนวัตถุดิบราคาสูง ด้วยการไม่ได้ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสม เพราะขาดการ sourcing ที่เพียงพอ หรือขาดการวิเคราะห์ต้นทุน แหล่งวัตถุดิบและเปรียบเทียบราคาน้อยเกินไป
  • การเลือกใช้วัตถุดิบไม่เหมาะสม เช่น Over spec จนเกินไปก็ทำให้แพงกว่าเหตุ หรือ Lower spec ก็กลายเป็นอายุการใช้งานสั้นอาจจะโดนลูกค้า claim ได้
  • กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ อาจจะด้วยขาด Tool ที่ดีในการทำงาน การประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสม, มีสินค้าเสียหายจากการผลิตหรือ scrap เกินกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ % ความเสียหายสูง
  • การขนส่งขาดการจัดการที่ดี สืบเนื่องมาจาก packaging, planning, เส้นทางการขนส่ง
  • โปรแกรมในการใช้งานไม่ทันสมัย สูญเสียเวลาไปกับการทำงานมากเกินไป และไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จากเหตุเบื้องต้นภาคการผลิตส่วนใหญ่มีปัญหาคล้าย ๆ กันไม่แตกต่างจากนี้มาก เพียงแต่ต่างกันเพียงลักษณะสินค้า สถานที่ และความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นเอง เพราะด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ ซื้อวัตถุดิบ > เข้าสู่กระบวนการผลิต > สินค้าสำเร็จรูป > จัดส่งให้ลูกค้า  ทุกอุตสาหกรรมก็ต้องทำแบบนี้ จะแตกต่างกันไปในรายละเอียดเช่น

  • นโยบายการเก็บสต็อค
  • การ Outsource งานบางลักษณะเนื่องจาก capacity เต็ม

เป็นต้น

ส่วนภาคบริการก็อาจจะเป็นลักษณะซื้อมา ขายไป หรือภาคบริการอื่น ๆ  process ก็จะกระชับมากวก่าภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นเองค่ะ

ด้วยแนวโน้มการทำดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป การขึ้นราคาสินค้าจึงไม่ใช่ทางออกของผู้ประกอบการอีกต่อไป แต่ทางรอดคือหันมาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนาการผลิต ลดความสูญเสียจากการทำงาน ดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ในระยะยาว และควรจะต้องพัฒนาแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจนั่นเองค่ะ

สนใจรับคำปรึกษาได้ที่ 086 9027240  Line : bnongluck

NO COMMENTS

Leave a Reply