Home Job Opportunity ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 3 : Forecast

ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 3 : Forecast

This article is in

0 5053

ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานวันนี้จะพูดถึงคำว่า forecast ในภาคผลิตเราจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะทุกโรงงานต้องการวัตถุดิบมากมายเพื่อการผลิต และคำว่า forecast ก็เป็นหนึ่งในการได้มาของวัตถุดิบเหล่านั้นค่ะ เริ่มจากเมื่อลูกค้าสั่งสินค้ามา ฝ่ายวางแผนจะต้องนำมาคำนวณประมาณการใช้สินค้า แล้วว่าเท่าไรแล้วส่งให้จัดซื้อดำเนินการซื้อสินค้า เมื่อฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายที่ดูแลคลังสินค้าได้รับแผนก็ต้องนำมาประเมินว่าจะสั่งสินค้าเท่าไร ซึ่งยังจะต้องเผื่อ stock ไว้อีกด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ซื้อจึงนิยมส่งแผนหรือ forecast ให้ผู้ขายหรือ supplier ก่อนว่าจะใช้อะไร เมื่อไหร่ เพราะนอกจากจะต้องวางแผนเรื่องวัตถุดิบแล้ว forecast นี้จะเป็นตัวบอกตัวเลขของเงินที่จะต้องใช้ซื้อสินค้าอีกด้วย

 

เห็นหรือเปล่าคะว่า forecast นั้นเกี่ยวข้องกับทุกแผนกตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน คลังสินค้า จัดซื้อ บัญชี การเงิน เกี่ยวหมด พอทุกคนมีแผนก็จะพอรู้ว่าตัวเองจะต้องบริหารจัดการหน้าตักอย่างไร เหมือนเป็น guideline ในการทำงานก็ว่าได้ค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply