Home มีอะไรในปี 2556 “เกาหลีใต้” เตรียมสร้างเครือข่ายสัญญาณ 5G โหลดหนังทั้งเรื่องแค่ 1 วินาที

“เกาหลีใต้” เตรียมสร้างเครือข่ายสัญญาณ 5G โหลดหนังทั้งเรื่องแค่ 1 วินาที

This article is in

0 3664

นึ่งในประเทศที่เป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพัฒนาเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างประเทศเกาหลีใต้ เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกของโลก โดยภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ ทุ่มงบประมาณในการศึกษาและพัฒนากว่า 1,500 ล้านดอลล่าร์ (ราว 48,000 ล้านบาท) แม้จะมีประเทศใหญ่ทางซีกตะวันตกอย่าง ยุโรป, จีน และสหรัฐฯ ที่กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ก่อนใคร เพราะสิ่งนี้เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างดี

ซึ่งขณะนี้ ประชาชนเกาหลีใต้ทั่วประเทศสามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์ 4G อย่างเต็มที่ สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนอย่างทั่วถึง เพราะการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไกลกว่านานาประเทศเช่นกัน หากครือข่ายสัญญาณ 5G ของประเทศเกาหลีใต้สำเร็จเมื่อไร ประชาชนสามารถโหลดหนังทั้งเรื่องเสร็จสิ้นเพียง 1 วินาที จะกลายเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะ

แม้จะมีคู่แข่งอย่างยุโรป สหรัฐ หรือประเทศมหาอำนาจอย่างจีนก็ตาม แต่การพัฒนาของทางเกาหลีน่าจะสำเร็จได้ในรวดเร็ว เพราะการให้ความสำคัญของภาครัฐที่มองว่าสิ่งนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ในอนาคต และเกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ต้องการเจรจากับบริษัทต่างชาติได้ และสามารถขายให้กับบริษัทต่างชาติที่ต้องการนำเทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณ 5G ไปใช้อีกด้วย

คนไทยได้แต่อิจฉาต่างชาติต่อไป เพราะแค่ 3G ในบ้านเรายังใช้ได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กว่าจะพัฒนาสู่ 5G อาจใช้เวลานานกว่าประเทศอื่น ๆ ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนใจที่จะพัฒนาสิ่งที่ทำให้ภาพรวมของประเทศพัฒนาได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์/ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

NO COMMENTS

Leave a Reply