Home Purchasing Inside Supplier source เครื่อง CNC Milling ชลบุรี และทั่วประเทศ

เครื่อง CNC Milling ชลบุรี และทั่วประเทศ

This article is in

0 3236

CNCหรือมาจากคำเต็มที่ว่า Computer Numerical  Control ที่เราจะกล่าวถึงวันนี้คือ CNC Milling  และเมื่อพูดถึงการให้บริการ CNC Milling กันแล้ว จะมาเล่ากันต่อแล้วกันนะคะว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้าง

ความสามารถของเครื่อง CNC Milling อาทิเช่น เดินกัดร่อง (slot), เดินปาดผิว (facing), คว้านรู้ (boring) เป็นต้น โดยในการทำงานของ CNC Milling เริ่มจากเมื่อได้รับงานจากลูกค้า ทีมงานต้องเตรียมโปรแกรมเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานตามที่ลูกค้าต้องการด้วยโปรแกรม CAM ซึ่งสามารถแปลงจาก CAD File ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้ในการทำงานการควบคุมทิศทางการด้วยโปรแกรมสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั้ง 3 แกน ทั้ง X, Y , Z ลูกค้าจึงได้รับความสะดวก เที่ยงตรง แม่นยำมากกว่าการใช้เครื่อง Manual

ด้วยเหตุที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพงานของลูกค้า เราจึงมีเครื่องรองรับงานประเภทที่ต้องใช้  CNC Milling  ไว้ให้บริการกันค่ะ

สนใจสามารถสอบถามใช้บริการได้ที่ 086 9027240 ID Line : bnongluck

NO COMMENTS

Leave a Reply