Home Archives 2014 กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2014

This article is in

0 7359
ตสาหกรรมที่ต้องการชิ้นงานคุณภาพ เชื่อมเลเซอร์ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของผู้ใช้งาน laser welding เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตหสหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง ในพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตจำกัด Read more [...]

าดูรูปที่ใช้ประกอบบทความนี้แล้ว อาจจะมีคนสงสัยว่าเกี่ยวกันหรือไม่ ต้องบอกว่าเกี่ยวค่ะ เพราะ sourcing ในมุมของนักจัดซื้อเปรียบเสมือนกับการค้นหาสิงใหม่ ๆ  ก็เลยต้องนำร่องด้วยรูปนนี้นี่แหละค่ะ จะว่าไปแล้วการ Read more [...]

This article is in

0 5352
มื่อพูดถึงเรื่องการลดต้นทุนนั้นฟังดูเหมือนยาก แต่ถ้าเข้าใจหลักการคิด เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องกล้วย ๆ ได้ทีเดียวเลยล่ะค่ะ และถ้าเพียงแต่พูดว่าง่าย ก็คงยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีว่า Read more [...]