Home Archives 2015 พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

This article is in

0 12408
abrication เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะจากขนาดมาตรฐานที่ผลิตออกจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนรูปแบบเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ตัด แล้วนำมาเชื่อมประกอบให้ตรงกับแบบที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะ Read more [...]

This article is in

0 3110
lobal volume สำหรับคนไทยอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเราแทบไม่ได้ใช้เลย  แต่หากเป็นบริษัทห้ามชาติคำว่า จะต้องได้ยินบ่อยมาก ๆ โดยเฉพาะนักจัดซื้อ เพราะเป็นโจทย์ที่จะต้องหาคำตอบกันทุกปีก็ได้ว่า Read more [...]

This article is in

0 5154
ใบสั่งซื้อ  หรือ Purchase order นั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันความต้องการซื้อแก่ผู้ขายสินค้า โดยในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง ใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขายผ่านทาง email หรือแฟกซ์ Read more [...]

This article is in

0 3398
ารลดต้นทุนเป็นคำถามที่ต้องเกิดกับทุกคนที่ยังไม่ได้เคยได้ลงมือทำ หรือยังไม่เคยรับรู้เทคนิคการทำงาน ตัวเราเองก็ไม่ต่างกัน เมื่อก่อนก็จะมีความคิดว่าจะทำกันได้สักกี่น้ำ ทำครั้งสองครั้งก็หมดไอเดีย Read more [...]

This article is in

0 2987
 หรือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP)  ระยะนี้เราคงได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ และเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่า ไทยควรจะเข้าร่วม TPP                        Read more [...]

This article is in

0 2552
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะคนเมืองด้วยแล้วหันไปทางไหนก็ไฟฟ้า ยิ่งภาคอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงกันเลย ไฟฟ้าคือกลไกขับเคลื่อนโรงงานที่แหล่งรายได้สำคัญให้ทุกชีวิต   แต่กว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้กันสะดวกสบาย Read more [...]

This article is in

0 9355
อนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง Material shortage หรือของ short หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ Read more [...]

This article is in

0 4519
พท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานวันนี้จะพูดถึงคำว่า forecast ในภาคผลิตเราจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะทุกโรงงานต้องการวัตถุดิบมากมายเพื่อการผลิต และคำว่า forecast ก็เป็นหนึ่งในการได้มาของวัตถุดิบเหล่านั้นค่ะ Read more [...]