Home Archives 2015 ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2015

ครน เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญของการทำงานในโรงงาน เนื่องจากในโรงงานมักจะมีอุปกรณ์ วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักเกินกว่าพนักงานทั่วไปจะยก ย้าย หรือดำเนินการโดยลำพัง Read more [...]

This article is in

0 5058
 สำคัญอย่างไร?   วันนี้มีโอกาสได้ไปพบเพื่อนที่เป็น Coach และ NLP Trainer คนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เล่าปัญหาที่เราพบกับทีมงานให้ Coach ฟังว่า เรามีแผนจะ promote พนักงานคนหนึ่ง ที่ผ่านมาก็รับผิดชอบได้ดีระดับหนึ่ง Read more [...]

This article is in

0 8179
หล็ก ที่ใช้กันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างตามลักษณะการใช้งาน ทั้งเรื่องความแข็ง หรือความเปราะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนั้นการเลือก เกรดเหล็ก ให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่องจำเป็น Read more [...]

This article is in

0 2861
นการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ย่อมพบปัญหากันเป็นเรื่องปกติ วันนี้จะมาด้วยเรื่องของธุรกิจก๊าซ โดยเฉพาะ ก๊าซอุตสาหกรรม เขาพบเจอปัญหาอะไรกันบ้างในการประกอบธุรกิจ จากกประสบการณ์ทำงานหลายๆ Read more [...]

This article is in

0 4172
าซฮีเลี่ยม (Helium) เป็นหนึ่งในก๊าซที่ได้จากธรรมชาติ แหล่ง ๆ ใหญ่นั้นจากทางอเมริกา ไทยจึงเป็นหนึ่งในปลายทางในการใช้ก๊าซฮีเลี่ยม โดยเมื่อปี 2011 ได้เกิดวิกฤต Helium shortage เนื่องจากต้นทางหรืออเมริกาหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี Read more [...]

This article is in

0 7167
ทยเป็นหนึ่งประเทศไทยอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหลาย วัตถุดิบหนึ่งที่มักจะมีใช้เสมอคือ ก๊าซ ซึ่งอาจจะแยกย่อยเป็นกลุ่มใหญ่ Read more [...]

This article is in

0 20650
ปสรรค คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด  ส่วนเราอยู่ในอาชีพจัดซื้อก็คงต้องคุยเรื่องใกล้ตัวกันก่อนล่ะค่ะ จะได้รู้ว่าแวดวงการทำงานในอาชีพนี้มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เราจะต้องพึงระวังไว้บ้างค่ะ ไม่มี Read more [...]