Home Archives 2019 พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

รถโฟล์คลิฟท์ จะงาสั้น งายาว จำนวนตันมากหรือน้อยก็มักจะเป็นที่ต้องการและจำเป็นของบรรดาคลังสินค้าทั้งหลาย เพราะเป็นมือขวาคนสำคัญที่ช่วยทุ่นแรงให้งานสำเร็จด้วยความรวดเร็ว   ก่อนจะเลือกโฟล์คลิฟท์เราควรจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้าง  Read more [...]