Home Material Looking Localization หมายถึงอะไรในงานด้านจัดซื้อ?

Localization หมายถึงอะไรในงานด้านจัดซื้อ?

This article is in

0 13749

Localization ถ้าแปลกันตรงตัวหมายถึงการ จำกัดพื้นที่ จำกัดขอบเขต เพื่อน ๆ อาจจะนึกไม่ออกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ออย่างไร  ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หากเพื่อน ๆ ที่ทำงานเฉพาะจัดซื้อในประเทศจะไม่คุ้นเคยกันค่ะ เพราะคำว่า Localize, localization จะใช้กับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองค่ะ

อย่างไรล่ะ?

ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ แล้วกันนะคะ เช่น เราซื้อวัตถุดิบบางชนิดจากต่างประเทศ เพื่อมาผลิต หรือขายในประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศย่อมจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง นับจากค่าวัตถุดิบ ค่าพิธีการศุลกากร ค่าขนส่งสินค้า ค่าขนส่งไปยังปลายทาง ค่าประกันภัย  เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกนำมารวมเป็นต้นทุนสินค้าทั้งหมด รวม ๆ ย่อมเป็นต้นทุนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหากประเทศผู้นำเข้าสามารถหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ผลิตเองจากในประเทศได้จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวค่ะ  หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการเน้นการพึ่งพาตัวเอง จากเดิมนำเข้ามาขาย นำเข้ามาผลิต เป็นการหาทางพึ่งพาตัวเองด้วยการผลิตเองในประเทศ หรือจากเดิมนำเข้ามาขาย ก็อาจจะนำเข้าวัตถุดิบที่ถูกลงแล้วมาผลิตเอง  วัตถุประสงค์หลักก็คือลดต้นทุนสินค้านั่นเองค่ะ นั่นจึงเป็นที่มาของการทำ localize ในหลาย ๆ ธุรกิจค่ะ

shutterstock_234929116

ลักษณะธุรกิจแบบใดที่สามารถใช้วิธีการ localize มาช่วยได้บ้าง มาดูตัวอย่างกันนะคะ

  1. ผู้ผลิตที่นำเข้าวัตถุดิบ อาจจะเลือกวัตถุดิบทดแทน หรือใกล้เคียงที่สามารถผลิตได้ในประเทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
  2. ผู้จัดจำหน่าย หรือ Trading อาจจะปรับวิธีการเช่นการนำสินค้าเข้ามาขาย เป็นการหาแหล่งผลิตในประเทศ
  3. การพัฒนาแหล่งผลิตในประเทศให้ทัดเทียมสินค้านำเข้า โดยยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือใช้แหล่งจากในประเทศ

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าสามารถทำได้หลายวิธี แต่ทุกวิธีนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนทางการค้าทั้งสิ้น สุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ค้าและผู้บริโภคนั่นเองค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply