Home Tags Posts tagged with "“ระบบการผลิต” สัมพันธ์กับ “โลจิสติกส์” อย่างไร"

“ระบบการผลิต” สัมพันธ์กับ “โลจิสติกส์” อย่างไร

This article is in

0 16009
จจัยที่จะช่วยให้โลจิสติกส์ทำงานได้สมบูรณ์แบบมีสามปัจจัยก็คือ ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการผลิต และการจัดซื้อ ระบบการผลิต ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรณ์ควรจะให้ความสำคัญเพราะระบบการผลิตจะเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้านั้น Read more [...]