Home Tags Posts tagged with "วิธีการเลือกซื้อ software หรือโปรแกรมสำเร็จรูป"

วิธีการเลือกซื้อ software หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

This article is in

1 17845
oftware เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะขาดมิได้คือเรื่องของ software ที่จะมาช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลในแผนกที่เกี่ยวข้องและสำคัญ Read more [...]