Home Tags Posts tagged with "Cost down)"

Cost down)

This article is in

0 22996
ทคนิคการลดต้นทุน และวิธีการลดต้นทุนการผลิต (Cost reduction, Cost down) ไม่ใช่คำใหม่แค่กำลังถูกถามถึงถี่ขึ้นด้วยปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต้นทุนการผลิต จึงทำให้ภาคธุรกิจต้องหันกลับมามองเรื่องของการลดต้นทุนแบบจริงจังเสียที นี่เองแหละ Read more [...]