Home Health

Health

0 4793

การตรวจสุขภาพประจำปี คงเป็นกิจกรรมที่ใครหลายคนไม่เคยทำ และไม่เคยคิดจะทำ หลายคนคงมีเหตุผลแตกต่างกันไปสำหรับคนที่พร้อมเงินทอง มักจะกลัวที่จะรู้ความจริงบ้าง กลัวเข็มบ้าง กลัวการหาหมอบ้าง หรือกลัวที่จะรู้ความจริงที่ยากเกินกว่าจะยอมรับได้  แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่พร้อมด้วยปัจจัย เพราะหากจะตรวจกันแบบครบครัน ได้ผลรอบด้านก็ควรจะตรวจกับโรงพยาบาลที่จัดโปรแกรมรองรับไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ตรวจเพราะโปรแกรมเหล่านั้นจะครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ที่เราควรจะทราบความเป็นไปของร่างกายเราเอง การตรวจสุขภาพประจำปี ราคาตรวจแพงทำอย่างไรดี? หากเป็นโรงพยาบาลเอกชนแน่นอนว่าค่าตรวจอยู่หลักเกือบหมื่น หรือมากกว่าหมื่น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงสำหรับหลาย ๆ คน แต่สำหรับคนที่ปัจจัยพร้อมอย่าเสียดายเลยค่ะ ถ้าเทียบกับสุขภาพของเรา เพราะเรากำลังทำงานเชิงรุก คือรู้ทันร่างกายก่อนจะเกิดอะไรขึ้น ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง หรือบางครั้งก็สายเกินแก้ไปเสียแล้ว สำหรับปัญหานี้ไม่ยากค่ะ...