Home Material Looking

Material Looking

0 2971

รถโฟล์คลิฟท์ จะงาสั้น งายาว จำนวนตันมากหรือน้อยก็มักจะเป็นที่ต้องการและจำเป็นของบรรดาคลังสินค้าทั้งหลาย เพราะเป็นมือขวาคนสำคัญที่ช่วยทุ่นแรงให้งานสำเร็จด้วยความรวดเร็ว   ก่อนจะเลือกโฟล์คลิฟท์เราควรจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้าง  อาจจะมองปัจจัยกว้าง ๆ เพื่อช่วยตัดสินใจดังนี่ค่ะ จำนวนตันของรถ โดยพิจารณษจากน้ำหนักสินค้าต่อพาเลทหรือต่อชุดที่จะยกน้ำหนักสูงสุดเท่าไร เพื่อเลือกขนาดตันที่ยกได้ให้เหมาะสมและเผื่อเรื่องความปลอดภัยในการยกไว้ด้วยนะคะ งาสั้น งายาว ควรพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน ว่ามีความจำเป็นต้องใช้แบบไหน ใช้เฉพาะในคลังสินค้า หรือต้องมีการ Load เข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วย ยกสูงกี่เมตร ขึ้นอยู่กับความสูงของชั้นเก็บสินค้า และลักษณะการจัดเก็บ พลังงานเลือกใช้เป็นไฟฟ้า หรือ น้ำมัน ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แล้วแต่สถานประการจะเลือกเงื่อนไขแบบใด ประกอบกับช่วงเวลาในการทำงานด้วย...

0 8069

Localization เพื่อนๆ คงเริ่มคุ้นเคยกับการทำ กันไปแล้วนะคะ ทีนี้มาดูวิธีการลงมือทำให้เห็นผลการลดต้นทุนกันบ้างค่ะ ว่าของจริงทำกันอย่างไรกัน สมมติว่า บริษัท A นำเข้าเคมีชนิดหนึ่งจากต่างประเทศ และบริษัทดังกล่าวก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และมีความพร้อมที่จะพัฒนาการผลิตสินค้าตัวดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่อาจจะยังไม่เคยผลิต เนื่องจากเป็นชนิดที่บริษัทแม่ขายตรงให้กับบริษัท A กรณีแบบนี้มีเกิดขึ้นบ่อย และ Project แบบนี้จะสำเร็จได้จัดซื้อต้องเข้มแข็ง และผู้บริหารต้องสนับสนุนในการต่อรองกับ supplier ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะทำ Localize ได้...

0 13614

Localization ถ้าแปลกันตรงตัวหมายถึงการ จำกัดพื้นที่ จำกัดขอบเขต เพื่อน ๆ อาจจะนึกไม่ออกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ออย่างไร  ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หากเพื่อน ๆ ที่ทำงานเฉพาะจัดซื้อในประเทศจะไม่คุ้นเคยกันค่ะ เพราะคำว่า Localize, localization จะใช้กับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองค่ะ อย่างไรล่ะ? ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ แล้วกันนะคะ เช่น เราซื้อวัตถุดิบบางชนิดจากต่างประเทศ เพื่อมาผลิต หรือขายในประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศย่อมจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง นับจากค่าวัตถุดิบ ค่าพิธีการศุลกากร ค่าขนส่งสินค้า...

0 8877

เครนโรงงาน เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ต้องเคลื่อนย้ายสินค้า เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดเครน จะประกอบด้วย รอก เครน รางเครน เป็นต้น เพื่อให้ชุดเครนสามารถขับเคลื่อนวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมนั่นเองค่ะ เครนภายในโรงงาน รางเครนมักจะวางติดไว้กับตัวอาคาร โดยน้ำหนักยกของเครนจะมีหลายขนาดแล้วแต่ความต้องการ ส่วนใหญ่ โรงงานมักจะเลือกขนาดเครนตั้งแต่ เครน 2 ตัน, เครน...

0 6973

สีของเครื่องจักร เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างมูลค่า หรือ Image ให้มี Value มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่่องจักรเก่าหรือใหม่ การทำสี พ่นสี ก็เป็นเรื่องจำเป็นทั้งสิ้น เพราะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานโลหะ และเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำสี ขั้นตอนนี้จึงเป็นกระบวนการท้ายๆ ที่สำคัญทีเดียวล่ะค่ะ เพราะลองจินตนาการว่ากว่าจะได้ชิ้นงานโลหะที่ได้รูปร่างตามที่ต้องการต้องลงทุนเรื่องวัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือขนาดไหน แต่หากมีถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำไม่ดีก็จบกันเลยล่ะค่ะ หากทำไม่ได้มาตรฐาน แน่นอนว่ากระทบเรื่องอายุหรือความคงทนของสีนั้น และหากทำไม่เรียบร้อยผิวก็จะออกมาไม่เนียน...

0 3910

บริการรถตู้ VIP ให้เช่า ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไล่เรียงตั้งแต่ โรงงาน บริการรถตู้ VIP ให้เช่าจะมีบริการับส่งเช้า เย็น ล่วงเวลา หรือเป็นกะ ก็แล้วแต่โรงงาน  แต่นอกจากบริการเหล่านั้นแล้วว รถตู้ให้เช่ายังมีบริการเฉพาะกิจอีกหลายอย่าง เช่น 1. บริการรับส่งบุคคลทั่วไป พนักงานโรงงาน หรือการขนย้ายแรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นกรณีเฉพาะกิจไป 2. บริการสันทนาการต่าง ๆ เช่น...

0 5004

เครน เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญของการทำงานในโรงงาน เนื่องจากในโรงงานมักจะมีอุปกรณ์ วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักเกินกว่าพนักงานทั่วไปจะยก ย้าย หรือดำเนินการโดยลำพัง เครน จึงเป็นตัวช่วยให้กิจกรรมที่เกินกำลังของพนักงานจะทำได้ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อเครนต้องพิจารณาอะไรบ้าง สิ่งที่ควรจะต้องทราบคือ ขนาดกว้าง ของอาคารโรงงาน น้ำหนักสินค้าที่จะใช้ยกซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบเครนนั่นเองค่ะ   เมื่อมีข้อมูลโดยรวมพร้อมก็จะช่วยให้การพิจารณาซื้อเครนเห็นภาพชัดขึ้น แล้วเครนมือสองล่ะจะนำมาใช้อย่างไรให้เหมาะสม? ก็ไม่ยากค่ะ ถ้าขนาดกว้างของอาคารโรงงานเท่ากันก็จบ แต่หากขนาดต่างกัน ก็ควรจะปรับขนาดด้วยการเชื่อมตกแต่งให้สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักที่ต้องการนั่นเองค่ะ เครนชุดนี้ ตัวเรือขนาดยาว 18 ม. รางวิ่งกว้าง...

0 8091

เหล็ก ที่ใช้กันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างตามลักษณะการใช้งาน ทั้งเรื่องความแข็ง หรือความเปราะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนั้นการเลือก เกรดเหล็ก ให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่องจำเป็น ด้วยเหตุนี้จึงเกิด ตารางเปรียบเทียบเกรดเหล็กมาตรฐานขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ในแต่ละประเภทงาน ที่มีความต้องการแตกต่างกันตามคุณลักษณะของสินค้า การนำไปใช้ และอายุการใช้งาน มาตรฐานที่ใช้ ๆ กันมีอะไรบ้าง เทียบเคียงได้ดังนี้ค่ะ DIN JIS AISI UNI ASSAB BOHLER BUDERUS DAIDO HITACHI KOSHUHA ROCHLING นอกจากนี้ในการจัดจำหน่ายก็มีหลายผู้ผลิตหลายแหล่ง แต่ละรายก็สร้างมาตรฐานเฉพาะของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็น Brand ของตัวเอง แต่ถึงกระนั้น เมื่อนำมาเทียบเคียงทั้งหมดก็สามารถแบ่งตามมาตรฐานตามตารางต่อไปนี้ ตารางเปรียบเทียบเกรดเหล็ก เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานที่เทียบเคียงกันในแต่ละค่ายแล้วจะได้เห็นได้ว่าความต่างคือ...

0 4132

ก๊าซฮีเลี่ยม (Helium) เป็นหนึ่งในก๊าซที่ได้จากธรรมชาติ แหล่ง ๆ ใหญ่นั้นจากทางอเมริกา ไทยจึงเป็นหนึ่งในปลายทางในการใช้ก๊าซฮีเลี่ยม โดยเมื่อปี 2011 ได้เกิดวิกฤต Helium shortage เนื่องจากต้นทางหรืออเมริกาหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี แต่แผนที่จะต้องเปิดดำเนินการช้ากว่าที่กำหนดไว้ จนทำให้เกิดการขาดแคลน ก๊าซฮีเลี่ยมไปทั่วโลก โดยไทยกระทบก่อนเพราะอยู่อีกซีกโลก จึงกระทบก่อนใคร   ใครใช้ก๊าซนี้บ้าง? ในภาคอุตสากรรมที่ใช้ก๊าซฮีเลี่ยมเป็นหลัก ก็เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับแอร์ เนื่องจากฮีเลี่ยมมีโมเลกุลเล็ก จึงเหมาะสมที่จะใช้ตรวจสอบ Leak test...

0 7070

ไทยเป็นหนึ่งประเทศไทยอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหลาย วัตถุดิบหนึ่งที่มักจะมีใช้เสมอคือ ก๊าซ ซึ่งอาจจะแยกย่อยเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ก๊าซอุตสาหกรรรม ก๊าซพิเศษ และก๊าซทางการแพทย์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายใน ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรในประเทศไทย ใครเป็นใครกันบ้าง? TIG (Thai industrial gas) ที่เป็นชื่อในอดีต หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Linde หรือ ลินเด้ (ประเทศไทย)...