Home Consulting ที่ปรึกษาการวางระบบสินค้าคงคลัง

ที่ปรึกษาการวางระบบสินค้าคงคลัง

This article is in

0 4504

Inventory  หรือสินค้าคงคลัง เป็นอีกหนึ่่งในขุมทรัพย์ใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม  เหตุใดจึงเรียกว่าขุมทรัพย์ใหญ่บางท่านอาจจะมีข้อสงสัย ที่่เรียกว่าขุมทรัพย์ใหญ่เพราะ สินค้าคงคลัง หรือ สต็อคสินค้านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ

สมมติว่า ประกอบธุรกิจตัด พับ เหล็ก สแตนเลส และโลหะชนิดต่าง ๆ

  • วัตถุดิบหลักคือ เหล็ก สแตนเลส และโลหะที่จะตัดขาย เช่น เหล็กความหนาขนาดต่าง ๆ เพื่่อรองรับความต้องการของลูกค้า ขนาดแผ่นมาตรฐานคือ 4 x 8 ฟุต นอกจากแผ่นก็จะมีแบบกลม หรือเพลา หรือเป็นก้อน
  • วัตสุสิ้นเปลือง ที่จำเป็นต้องมีใช้เพื่อสนับสนุนการผลิต เช่น อุปกรณ์สำหรับการตัด การเจียร
  • Spare part หรืออะไหล่เครื่่องจักร อาจจะประกอบด้วย สายพาน โอริง น้ำมันหล่อลื่น ลูกปืน
  • อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงานในการทำงาน เช่น ถุงมือ แว่นตาเชื่่อม แว่นตา safety  รองเท้า safety
  • บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มพันชิ้นงาน กระดาษกาว

อ่า่นแล้วเหมือนจะไม่มีอะไร หากแต่ในความไม่มีอะไรคือขุมทรัพย์ที่รอการค้นพบกันเลยล่ะค่ะ ลองมาดูปัญหาและสิ่งที่อาจจะเสียโอกาสไปหากขาดการบริหารที่ดีว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ

  • การเก็บสินค้าคงคลังหากสัดส่วนสูงเกินไปในทุก ๆ ข้อที่กล่าวมาทำให้เสียโอกาสเรื่องการการบริหาร Cash flow เพราะแทนที่จะนำไปเงินก่อประโยชน์หรือทำรองทางธุรกิจ แต่มาจมอยู่กับสินค้าที่รอบช้า
  • การจัดการเรื่่องพื้นที่การจัดเก็บ เมื่่อปริมาณสต็อคมีมาก ทำให้ต้องใช้พื้นที่มาก สูญเสียทั้งเรื่องพื้นที่การจัดเก็บ ชั้นวางสินค้า พนักงาน แทนที่ปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างประโยชน์ด้านอื่น
  • การกำหนดจุดสั่งซื้อไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุส่วนหนึ่่งที่ทำให้ต้องเก็บสต็อคมากเกินไป ข้อนี้อาจจะสืบเนื่่องมาจากการวางแผนการผลิต และการคำนวณปริมาณการใช้สินค้าหรือ planning ก็เป็นได้
  • คุณภาพสินค้าอาจจะหมดอายุไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานหากเก็บไว้นานเกินไปสำหรับสินค้าบางราย

จะะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการควรจะพิจารณาว่าจะเก็บสินค้าอย่างไรให้เหมาะสม เพื่่อสามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็ว และไม่มีสินค้าค้างสต็อคมากจนเกินไปเพราะทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ การบริหารรอบเงิน และท้ายที่สุดขาดการบริหารเรื่่องแผนการทำงานที่จะบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจะเริ่มปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ควรมีการเก็บสถิติและทำงานอย่างมีระบบเพื่่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

สนใจสามารถให้มืออาชีพช่วยจัดการปัญหาสินค้าคงคลังได้ที่ 086 9027240

NO COMMENTS

Leave a Reply