Home Job Opportunity ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 1: Orientation

ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 1: Orientation

This article is in

0 5950

วันนี้จะมาเรื่องการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานกันนะคะ ที่อาจหาญมาเล่าที่ก็ไม่เก่งอาจอะไรนะคะ  แค่แบ่งปันจากประสบการณ์จริงเท่านั้นค่ะ เพราะคิดว่าน่าจะมีน้อง ๆ อีกมากที่อยากรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ในการสัมภาษณ์หรือทำงานกันค่ะ

 

คำแรกที่จะนำมาฝากคือ Orientation ค่ะ คำนี้เราจะเจอกันตอนที่ไปเริ่มงานใหม่ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เล็กมาก อาจจะไม่ได้ทำกันนะคะ  หากเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่จะจัดให้มี Orientation สำหรับพนักงานใหม่ พูดง่าย ๆ ก็เหมือนการปฐมนิเทศนั่นเองค่ะ แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ

  • ผังองกร์ หรือ Organize chart เพื่อให้รู้องค์กรมีลักษณะอย่างไร ใครเป็นผู้บริหารบ้าง แบ่งการบริหาร และการทำงานออกเป็นกี่แผน และเพื่อให้เราเริ่มรู้จักพนักงานในองค์กรด้วยค่ะ
  • กฎ กติกา มารยาท การอยู่ร่วมในองค์กร
  • คู่มือพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ข้อนี้ควรอ่านให้ละเอียดเพราะจะมีเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น การลาพักร้อน ลาป่วย โบนัส สัญญา การรักษาพยาบาล เป็นต้น
  • นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเทศอื่น ๆ เช่น เทศกาล สวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้

 

คร่าว ๆ ก็จะประมาณนี้ค่ะ  ดังนั้นในการเข้าร่วม Orientation พนักงานควรถามให้กระจ่างเรื่องที่เป็นสิทธิของตัวเองจะได้ทำงานแบบไร้กังวลกันค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply