Home Executive Talk โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก

โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก

This article is in

0 7470
ธุรกิจน้ำดื่มในภาคตะวันออก

 “น้ำคือชีวิต”   คือสโลแกนที่เห็นเด่นชัดนับแต่ย่างก้าวแรกที่ผ่านรั้วประตูโรงงาน สมแล้วจริง ๆ ที่เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพราะ น้ำ นอกจากจะเป็นองค์ประกอบที่สูงที่สุดของร่างกายมนุษย์แล้ว หากไร้ซึ่งน้ำเราก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ น้ำ จึงให้คุณประโยชน์กับร่างกายและช่วยดำรงชีวิตให้คงอยู่ในเวลาเดียวกัน

กว่าจะมายืนเป็นผู้ประกอบการ โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก ที่เป็นที่รู้จักของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกแบบทุกวันนี้นับว่าไม่ง่ายเลย จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากการเป็นนักสังเกตการณ์จากการทำงานของคุณอนุชา ที่เป็นฝ่ายบุคคลมืออาชีพมาก่อน เล็งเห็นปัญหาของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันตกออกโดยเฉพาะอมตะนคร ที่ฝ่ายบุคคลมักจะประสบปัญหาร้องเรียนจากพนักงานอยู่ครั้งเรื่องน้ำดื่มที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  รวมถึงการบริการที่บางครั้งก็สร้างปัญหาให้กับฝ่ายบุคคลอยู่บ่อยครั้ง จากวิกฤตในหน้าที่การงาน ณ วันนั้น แปรเปลี่ยนมาเป็นโอกาสธุรกิจในวันต่อมา เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการพาตัวเองออกมาสร้างธุรกิจน้ำ เพื่อปิดจุดอ่อนที่เคยเล็งเห็นมาก่อน ด้วยการสร้างน้ำดื่มคุณภาพ และเน้นเรื่องการบริการให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถขยับขึ้นมาเป็น โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก  ที่โดดเด่นแห่งนึ่่ง แถมยังมีแรงส่งแบบคุณบัวที่เป็นทัพหลังที่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นพาหนะสำคัญที่นำพาธุรกิจให้เติบโต มิได้เป็นเพียงที่รู้จัก แต่ยังเป็นผู้ประกอบการที่ลูกค้ายินดีอ้าแขนรับด้วยเหตุผลที่มักจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการรายเดิมแก้ไม่ได้อีกด้วย กุญแจสำคัญของความสำเร็จคงอยู่ตรงนี้ 
bs2-2_05
คุณอนุชา สุรางคนารมภ์
นี่คงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สำหรับใครที่กำลังจะสร้างถนนสายใหม่ให้กับชีวิตที่จะใช้เป็นแนวทางเพื่อก้าวเดินต่อไปได้ดีทีเดียว
นอกจากจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจน้ำดื่มในระดับหนึ่งแล้ว คุณอนุชายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองและเพื่อน ๆ โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก  ผู้ร่วมอาชีพให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดชลบุรีมีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มเพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง และด้วยความเอื้อเฟื้อดังกล่าวนี้เพื่อน ๆ สามารถติดตามโครงสร้างของธุรกิจน้ำได้จาก ผ่าแผนธุรกิจน้ำดื่ม เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจนี้และธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย สิงที่ยืนยันการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการแบบต่อเนื่องและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ คงเป็นพิจารณาได้จากระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO : 9001, ISO : 14001, HACCP, GMP มาตรฐานเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในวงการผลิตอาหาร และเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเพื่อเสริมความมั่นใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า วันนี้นอกจากเพื่อน ๆ จะได้รู้จักกับ โรงงานผลิตน้ำดื่มภาคตะวันออก  แล้วยังรู้จักภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำอีกด้วยค่ะ 
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู บี วอเตอร์ 2002  อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร 038 -797091,  086-3939322

Email : anucha_sur@yahoo.com

GMP กระทรวงสาธารณสุข

GMR URS, อย. กระทรวงสาธารณสุข,  HACCP,

ISO 9001:2008 URS

ISO 14001:2004 URS

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply