Home Purchasing Inside Sourcing คืออะไร? Resourcing คืออะไร?

Sourcing คืออะไร? Resourcing คืออะไร?

This article is in

0 30956

Sourcing  มักจะเป็นหน่วยงานที่เราได้พบ ได้เห็นในหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หรือวงการที่มีการจัดซื้อในวงเงินสูง เช่น วงการรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทีมงาน Sourcing เขาทำอะไรกัน วันนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าว ๆ กันนะคะ

ยกตัวอย่างวงการรถยนต์แล้วกันนะคะ ค่ายใหญ่ ๆ มักจะแยก งานจัดซื้อ (Purchasing) กับงานจัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ หรืองาน Supplier sourcing ออกจากกัน เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อ จำนวน supplier มีจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดจึงมักจะแยกออกจากกัน คือใครหาก็หาไป โดยมี criteria หรือเงื่อนไขในการสรรหาต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับการทำงานของทีมงานจัดซื้อหรือนโยบายของบริษัท โดยมักจะพิจารณาปัจจัยดังนี้

shutterstock_241820029

  • ภาพรวมขององค์กร ขนาด เงินลงทุน ความมั่นคง ภาพลักษณ์ ระบบ ISO และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของลักษณะอุตสาหกรรม และชิ้นงาน ปัจจัยนี้จะเป็นการพิจารณาเบื้องต้นในระบบการทำงาน บริหาร และสุดท้ายจะส่งผลต่อเรื่องคุณภาพของการทำงาน และชิ้นงานนั่นเองค่ะ  ข้อนี้ประเมินให้เป็น Q หรือ Quality ตามหลักการจัดซื้อแล้วกันค่ะ
  • ปัจจัยที่สองคือเรื่องราคา ข้อนี้เป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องธุรกิจ อย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยปลีกย่อยในการพิจารณาหรือแล้วแต่ข้อตกลงกันอีกเช่น บางชิิ้นงาน ลูกค้ากำหนดราคาวัตถุดิบมาให้แล้ว หรือ fix supplier มาเรียบร้อยแล้ว คิดเพียงค่าทำงานหรือค่า process เท่านั้น แต่บางชิ้นงานก็เหมารวมตั้งแต่ วัตถุดิบ process และขนส่งนั่นเองค่ะ ข้อนี้เปรียบได้กับ C =Cost
  • ปัจจัยที่สามคือเรื่อง Logistic หรือการขนส่ง ก็ต้องไปพิจารณา Location หรือที่ตั้งของ supplier หากไกลมาก ค่าขนส่งก็จะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และยังมีความเสี่ยงเรื่องชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายหากต้องเดินทางไกลมาก การเดินทางไม่สะดวก  หรือการใช้ระบบ Milk run ร่วมด้วยกับ supplier อื่นทำได้หรือไม่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ข้อนี้จึงเท่ากับ D=Delivery
  • นอกจาก 3 ปัจจัยหลักตามหลักการจัดซื้อแล้ว ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ นัก sourcing จะนำมาพิจารณา อาทิเช่น ประสบการณ์ในการทำงานกับคู่แข่ง หรือสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ความทันสมัยของเครื่องจักร หรือเทคโนโลยีนั้นเองค่ะ ข้อนี้จะปัจจัยสนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายได้ง่าย ไม่ประสบการณ์เรื่องของเสียหรือ scrap หรือช่วยลดต้นทุนด้วยความทันสมัยของเครื่องจักรที่ทำงานได้เร็วขึ้น

ที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อน ๆ น่าจะเริ่มมองภาพกันออกนะคะว่า Sourcing ก็คือการสรรหา supplier นั่นเองค่ะ และถ้าจะให้ย่อยไปอีก อาจจะมีบางคนพูดถึง Resourcing กันก็อย่าเพิ่งงงนะคะ  คำว่า Re หมายถึงทำซ้ำ เมือ่พูดถึงการ Resourcing กับ Part ตัวใด นั่นหมายความว่า กำลังสรรหา supplier รายใหม่ อาจจะด้วยปัจจัยดังนี้ค่ะ

  • Supplier เดิมทำงานไม่ได้คุณภาพ มีของเสียบ่อย การจัดการ ไม่ดี หรือปัญหาในคุณภาพหรือการบริหาร และส่งผลต่อลูกค้าอยู่บ่อย ๆ
  • ราคาไม่สามารถแข่งกันได้ หรือ Over market level

หากมีปัญหาเรื่องคุณภาพ หรือการบริหารจัดการ แต่ราคาแข่งขันได้ ข้อนี้ยังพอปรับปรุงหรือ Improve ง่ายกว่า แต่หาก Supplier รายใดมีปัญหาที่สองหรือทั้งสองปัญหา อันนี้เป็นสัญญาณอันตรายมากค่ะ ต้องรีบปรับปรุงด่วนก่อนจะพบกับคำว่า Resourcing ค่ะ เพราะหมายถึงการสูญเสียธุรกิจนั่นเองค่ะ เพื่อน ๆ ลองดูรูป Head line ไข่ในตะกร้าก็เหมือน supplier เป็นไข่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ขั้นตอนการ sourcing จึงเป็นการกรอง supplier ที่ใช่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ

NO COMMENTS

Leave a Reply